kundservice@forthepeople.se  

Kategorier

Meny

Köpvillkor

Genom att lägga en order hos forthepeople.se samtycker du till följande villkor och regler.

Tjänsterna på forthepeople.se tillhandahålls av:

FTP I Sverige AB

Organisationsnummer: 559154-5560

Utdelningadress: Box 1828, 70118, ÖREBRO

E-post: kundservice@forthepeople.se

Allmänt

Försäljning via forthepeople.se sker till privatpersoner och företag nedan kallade ”Kund”. Varor som köps via forthepeople.se tillhandahålls av olika juridiska personer beroende på var varorna ska levereras eller hämtas. Kund betalar dock alltid med befriande verkan till FTP i Sverige AB och FTP i Sverige AB företräder anslutna juridiska personer gentemot Kund i samtliga avseenden som rör köp via forthepeople.se.

FTP i Sverige AB förbehåller sig rätten att bedöma om Kund ska registreras som privatperson eller som företag och kan ändra Kunds registrering. Vid sådan ändring informeras Kund av FTP i Sverige AB via e-post.

De villkor som är tillämpliga på Kunds beställning via forthepeople.se är den version som gäller på dagen för beställningen. Det åligger Kund att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i dessa allmänna villkor.

FTP i Sverige AB förbinder sig att bekräfta alla beställningar. Bekräftelse skickas till den e-postadress Kund angivit.

Priser och avgifter

Priserna för de beställda varorna är priset som anges på namat.se vid tiden för Kunds beställning. Alla priser är angivna inklusive moms vid inloggning som privatperson, alternativt exklusive moms vid inloggning som företag. FTP i Sverige AB reserverar sig för eventuella felskrivningar avseende pris eller annan information på forthepeople.se.

Varje beställning via forthepeople.se kan komma att bli föremål för leveransavgift.

Betalningsmetoder

Betalning sker med hjälp av Klarna Checkout där du kan välja mellan fakturabetalning eller kortbetalning.

Leverans

Leveransen av Kunds varor sker - om inte annat anges - till den adress Kund angivit vid registrering. Kund har alltid möjlighet att ändra adress, tillfälligt eller permanent, under Mitt konto - Min adresser på forthepeople.se. Det åligger Kund att hålla FTP i Sverige AB uppdaterad med korrekta kunduppgifter och därmed ge FTP i Sverige AB möjlighet att leverera till rätt adress.

Om inte annat särskilt avtalats skriftligen ska Kund tillse att någon finns på plats på den angivna leveransadressen under hela det angivna tidsfönstret för att ta emot leveransen. Finns inte någon mottagare av leveransen på plats under angivet tidsfönster lämnas leveransen utanför kunden dörr. Kund meddelas om leverans senast 15 minuter innan avlämning per sms.

Ändring/avbokning av leverans

Förhandsbeställningar kan inte avbokas då viss produktion planeras utifrån dessa. Direkta köp kan avbokas senast 3 dagar före leverans. Vid avbokning sker återbetalning till det konto kund använt för sin betalning. En administrativ avgift om 50 kr tas i dessa fall ut av kund.

Ångerrätt

Konsument har ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av vissa varor. Ångerrätten gäller inte varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla. Kund kan därför inte ångra köp av merparten av de produkter/matvaror som säljs genom forthepeople.se.

Kund som vill utöva sin ångerrätt ska kontakta FTP  i Sverige AB:s kundservice. Kontaktuppgifter återfinns på forthepeople.se.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig avseende de produkter som omfattas av ångerrätt. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet avseende de ångrade produkterna. Kund ombesörjer i sammanhanget själv att de produkter som ångras återsänds till FTP i Sverige AB:s lager.

Reklamation

Om Kund är en konsument och det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) (”KKL”) är fel på en vara har Kund rätt att reklamera på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes till FTP i Sverige AB:s  kundservice och Kund ska kunna presentera följande uppgifter och underlag:

  • Vara
  • Beställningsdatum
  • Beställningsnummer
  • Orsak till reklamationen/felet
  • E-post eller telefonnummer till Kund
  • Kvitto (på begäran)

Kontaktuppgifter till FTP i Sverige AB:s  kundservice återfinns forthepeople.se.

FTP i Sverige AB:s ansvar är i samtliga fall begränsat till varans värde såsom det belastat Kund. Kostnader i samband med hemleverans återbetalas inte.

Kund har rätt att vid tvist vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. FTP i Sverige AB förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer avseende ärenden som hänskjutits dit.

Force majeure

Skulle FTP i Sverige AB på grund av yttre omständigheter som rimligen kan anses ligga bortom FTP i Sverige AB:s  kontroll vara förhindrad att utföra sina åtaganden gentemot Kund inom utsatt tid eller härav vara förhindrad att alls utföra sina åtaganden, ska detta inte anses vara ett brott mot dessa villkor.

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter Kund väljer för att använda på forthepeople.se är Kunds ansvar. Kund är ansvarig för all information lämnad till forthepeople.se och alla hos FTP i Sverige AB:s lagda beställningar där Kunds inloggningsuppgifter använts. Inloggningsuppgifter ska därför hållas hemliga. Det åligger Kund att omgående kontakta FTP i Sverige AB  i den händelse att hela eller delar av Kunds inloggningsuppgifter hamnat i orätta händer.

Personuppgifter

FTP i Sverige AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning.

I samband med beställning kan Kund  aktivt välja att FTP i Sverige AB inte får använda Kunds angivna uppgifter i syfte att kontakta Kund med olika erbjudanden. Om inget aktivt val görs förbehålls FTP i Sverige AB rätten att nå ut til kund med information och olika typer av erbjudanden.

Övrigt

Utöver vad som särskilt stadgas i dessa villkor avseende FTP i Sverige AB verksamhet skall de villkor som gäller för användandet av webbplatsen forthepeople.se gälla, inklusive bland annat bestämmelser om användning av så kallade cookies.